Acties & Nieuws

ONS NIEUWS

FITMOTION, bewegend zitten:

Langdurig stil zitten is niet goed voor je gezondheid. Steeds meer studies tonen dit aan.

Àls je zit is het belangrijk dat je dat zo goed mogelijk doet. Overal goed ondersteund, waardoor je gemakkelijk van zithouding kunt veranderen. De aanwezigheid van verstelmogelijkheden helpen daar ook bij. Maar het beste is wanneer zitten en bewegen elkaar afwisselen.

Daarom is er nu fitMotion, een revolutionair intelligent beweegsysteem in Fitform-fauteuils. fitMotion attendeert je erop wanneer het tijd wordt om te gaan bewegen èn houdt je in beweging op het moment dat je dat niet kunt of wilt. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Bekijk dan de korte fitMotion animatiefilm hieronder. www.fitform.net/nl/over-zitten/fitmotion-bewegend-zitten2/ Werking van fitMotion nog meer in detail

Pressure Relief

Deze beweegmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand zit in de Fitform-fauteuil met de benen aan de grond (beensteun staat niet uit). Om de minuut kantelt de stoel 2×2 graden naar achteren en daarna 2×2 graden naar terug naar de uitgangspositie. Dit herhaalt zich continue. Deze beweging gebeurt op 30% van de reguliere motorsnelheid. Slow Motion: deze beweegmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand zit in de Fitform-fauteuil met de beensteun uit. Om de 15 minuten krijgt de gebruiker een trilsignaal, met als doel de gebruiker erop te attenderen dat het tijd is om te gaan bewegen. Wanneer de gebruiker de stoel zelf niet versteld en/of uit de stoel gaat, gaat de stoel automatisch bewegen naar de Slow Motion uitgangspositie (dit is een comfortabele relaxstand). Vanuit die positie gaat de stoel op 30% van de reguliere motorsnelheid heen en weer kantelen (schommelen). De beweging houdt 15 minuten aan, tenzij de gebruiker deze onderbreekt door op iedere willekeurige knop op de handbediening te duwen. Slow Motion kan ook door de gebruiker zelf geactiveerd worden, door op de daarvoor bedoelde knop op de handbediening te drukken.

Techniek van fitMotion

FitMotion wordt aangestuurd middels heeft speciale elektronica met een apart handbedieningskastje dat afwijkt van het reguliere Fitform handbedieningskastje. De elektronica is zo geprogrammeerd dat deze herkent of iemand in de stoel aanwezig is en in welke positie die persoon zich bevindt. Op basis daarvan wordt de beweging van de stoel geactiveerd. De bewegingen van fitMotion zijn altijd veilig voor de gebruiker. De gebruiker kan te allen tijde, door een druk op iedere willekeurige knop, een continue beweging onderbreken. Ook kan de gebruiker het automatische beweegsysteem helemaal uitschakelen.

Wetenschappelijke onderbouwing van fitMotion

De positieve effecten van de bewegingen van fitMotion op de gezondheid van de gebruiker zijn wetenschappelijk onderbouwd. Roessingh R&D uit Enschede heeft de effecten op de huidvitaliteit uitvoerig onderzocht. Het rapport heet: ”Onderzoek naar het effect van automatische houdingsverandering tijdens het zitten op de huid vitaliteit.” Dr. Ir. D. van Deursen en Dr. L.L.J.M. van Deursen, arts, hebben de effecten op de vochtophoping van de benen onderzocht. Het rapport heet: ”Gewichtsmeting van de onderbenen bij variërende zithoudingen”. Beide rapporten zijn opvraagbaar bij Wellco.

Kinderen moeten een doordachte zithouding hebben. Onderzoek toont aan dat kinderen zich beter kunnen concentreren wanneer ze op een stoel zitten die beweegt. Het is ook heel belangrijk dat ze al op jonge leeftijd gezonde zitgewoonten ontwikkelen om problemen te voorkomen die aan de zithouding gerelateerd zijn. Daar gaat deze bewustwordingsactie om!

1. Er is voldoende bewijs dat een zittende levensstijl een risicofactor is voor een zwakke gezondheid. Verschillende gezondheidsraden bevelen kinderen en adolescenten aan om dagelijks minder tijd zittend door te brengen.

2. Beweging is altijd positief. Zitten op een stoel die beweegt is belangrijk om zittend toch licht actief te blijven.

3. Kinderen wordt aanbevolen om dagelijks minimaal 60 minuten te bewegen. Deze fysieke activiteit moet gevarieerd zijn en ook de intensiteit moet variëren van laag tot hoog. Zitten op een stoel die beweegt, bevordert lichte tot matige fysieke activiteit.

4. Zitten op een stoel die beweegt zorgt ervoor dat de bloedcirculatie verbetert, waardoor meer zuurstofrijk bloed de hersenen bereikt. Dit zorgt ervoor dat kinderen en adolescenten alert blijven tijdens het maken van hun huiswerk.

5. Onderzoeken tonen aan dat kinderen met ADHD zich beter kunnen concentreren als ze op een stoel zitten die zachtjes kan bewegen.