Nieuwsarchief

FitMotion, bewegend zitten

FitMotion, bewegend zitten Langdurig stil zitten is niet goed voor je gezondheid. Steeds meer studies tonen dit aan. Àls je zit is het belangrijk dat je dat zo goed mogelijk doet. Overal goed ondersteund, waardoor je gemakkelijk van zithouding kunt veranderen. De aanwezigheid van verstelmogelijkheden helpen daar ook bij. Maar het beste is wanneer zitten en bewegen elkaar afwisselen. Daarom is er nu fitMotion, een revolutionair intelligent beweegsysteem in Fitform-fauteuils. fitMotion attendeert je erop wanneer het tijd wordt om te gaan bewegen èn houdt je in beweging op het moment dat je dat niet kunt of wilt. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Bekijk dan de korte fitMotion animatiefilm hierboven. Werking van fitMotion nog meer in detail

 

Pressure Relief

Deze beweegmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand zit in de Fitform-fauteuil met de benen aan de grond (beensteun staat niet uit). Om de minuut kantelt de stoel 2×2 graden naar achteren en daarna 2×2 graden naar terug naar de uitgangspositie. Dit herhaalt zich continue. Deze beweging gebeurt op 30% van de reguliere motorsnelheid. Slow Motion: deze beweegmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand zit in de Fitform-fauteuil met de beensteun uit. Om de 15 minuten krijgt de gebruiker een trilsignaal, met als doel de gebruiker erop te attenderen dat het tijd is om te gaan bewegen. Wanneer de gebruiker de stoel zelf niet versteld en/of uit de stoel gaat, gaat de stoel automatisch bewegen naar de Slow Motion uitgangspositie (dit is een comfortabele relaxstand). Vanuit die positie gaat de stoel op 30% van de reguliere motorsnelheid heen en weer kantelen (schommelen). De beweging houdt 15 minuten aan, tenzij de gebruiker deze onderbreekt door op iedere willekeurige knop op de handbediening te duwen. Slow Motion kan ook door de gebruiker zelf geactiveerd worden, door op de daarvoor bedoelde knop op de handbediening te drukken.

 

Techniek van fitMotion

FitMotion wordt aangestuurd middels heeft speciale elektronica met een apart handbedieningskastje dat afwijkt van het reguliere Fitform handbedieningskastje. De elektronica is zo geprogrammeerd dat deze herkent of iemand in de stoel aanwezig is en in welke positie die persoon zich bevindt. Op basis daarvan wordt de beweging van de stoel geactiveerd. De bewegingen van fitMotion zijn altijd veilig voor de gebruiker. De gebruiker kan te allen tijde, door een druk op iedere willekeurige knop, een continue beweging onderbreken. Ook kan de gebruiker het automatische beweegsysteem helemaal uitschakelen.

 

Te veel zitten is ongezond

Nederlanders lopen een grotere kans op overgewicht, diabetes en een hoge bloeddruk doordat ze te veel zitten. Vooral jongeren bewegen te weinig doordat ze overdag in schoolbanken zitten en daarna achter tablets al zittend spelletjes spelen.

Volgens dr. Matthijs van den Berg, hoofd van de afdeling preventie en voeding van het RIVM, denken veel mensen dat als je voldoende sport en beweegt, dit het langdurige zitten compenseert. Zo werkt het echter niet. Het RIVM, het CBS en VeiligheidNL maken vandaag de cijfers bekend over zitgedrag uit de Leefstijlmonitor 2015. Voor de Leefstijlmonitor 2015 zijn de gegevens van ruim 9000 Nederlanders gebruikt. Uit deze gegevens blijkt dat we gemiddeld bijna negen uur per dag zittend doorbrengen. Nederlandse jongeren zitten het meest, namelijk 10,4 uur per dag. Tel daar zeven tot acht uur slapen bij op en je houdt maar een paar uur beweging over. Volgens Van den Berg is dit veel te weinig. Langdurig zitten heeft namelijk serieuze risico’s voor de gezondheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurig zitten kan leiden tot ziektes en vervroegde sterfte. Ook 20-plussers zitten veel, ruim 9 uur per dag. Ouderen (55 plus) en kinderen (4 tot 12 jaar) zitten minder, namelijk gemiddeld 8 en 7,3 uur. Gemiddeld zitten we 8,7 uur per dag.

Van den Berg: „Een paar jaar geleden is er een Europees onderzoek geweest, waarbij Nederland zitkampioen was. Toen dachten we dat we gemiddeld zeven uur per dag zitten, maar door gedetailleerder te onderzoeken, blijkt dat nog veel hoger te liggen!”

Lageropgeleiden zitten minder Het valt op dat lageropgeleiden minder zitten dan hogeropgeleiden. Een verschil dat voornamelijk door de week zichtbaar is. Hogeropgeleiden zitten door de week gemiddeld 10,1 uur en lageropgeleiden 7,7 uur. Dit heeft vooral te maken met het feit dat hogeropgeleiden vaker een kantoorbaan hebben en lageropgeleiden meer fysiek werk doen. Jongeren tussen 12 en 20 jaar zitten veel op school en bij het maken van huiswerk. Bovendien zitten ze veel achter de computer of tablet. Er is vooral op de middelbare school veel winst voor deze groep te halen. Werkgevers zouden meer kunnen aansturen op dynamisch meubilair. Bureaus waaraan je kunt staan, bureaufietsen en speciale krukken waarop je meer beweegt. Of vergader eens staand, loop regelmatig naar de koffiehoek, een collega of neem de trap.

„Veel zitten is echt het nieuwe roken.”

We weten dat weinig bewegen leidt tot een hoge bloeddruk, slijtage in de gewrichten en vernauwing van de kransslagaders. De Nederlandse jongeren zitten ook te veel uren stil op school. Het is misschien een idee om tijdens de les de leerlingen af en toe te laten staan en te laten bewegen. En er moeten meer gymlessen komen; op de basisschool elke dag een uur sport. We worden een ongezonde cultuur met overgewicht en te weinig prikkels om naar buiten te gaan. Op deze manier worden we minder oud.” Zegt sportarts Wout van der Meulen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij noemt de gepubliceerde cijfers dan ook ‘schokkend’. Zitnorm Door dr. Matthijs van den Berg en sportarts Wout van der Meulen wordt gepleit voor een ‘zitnorm’. Momenteel heeft de Gezondheidsraad enkel een richtlijn voor bewegen, de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’ (NNGB). Volgens deze richtlijn zouden volwassenen ten minste een halfuur per dag matig intensief moeten bewegen. De helft van de Nederlanders boven de 12 jaar voldoet daaraan. Zitgedrag wordt wel meegenomen in de volgende evaluatie van de Gezondheidsraad. Hierbij wordt aan een advies gedacht voor jongeren van niet langer dan twee uur achter elkaar zitten. Voor volwassenen is het nog onduidelijk welk advies er komt.

Bron: www.telegraaf.nl